PÍSMENA LÁSKY A NELÁSKY

10.08.2021

PÍSMENA LÁSKY A NELÁSKY

Vlastní posuzování, vlastní pocity, emoce, názory a rozhodnutí
jsou písmena, kterými čtu svět kolem sebe..
Písmena, kterými píši své příběhy a své vztahy..

Nejtěžší je asi podívat se do sebe
a být sám k sobě upřímný.

Tendence vidět sebe jako správného a ty kolem jako ty špatné,
je oblíbená hra ega na policajty a zloděje..

Ale když to zvládnu..

.. stačí si uvědomit,
kolik nelásky, netrpělivosti, neúcty, nepřijetí
v sobě cítím..

Tato neláska má kořínky ve mně...
Prorůstá mnou a přerůstá mě.

Přes ni potom vnímám, vidím a slyším..
Přes ni reaguji..

Přes vlastní nelásku vidím jen další nelásku..

A vinu dávám jim..
Zbytečně..

Dokud sám v sobě nebudu pěstovat lásku,
pochopení, přijetí, úctu, respekt, soucit,
budu se stále potkávat se svou neláskou a sklízet její plody..

Konfliktní a bolavé vztahy
jsou důsledkem nelásky.

Jediný lék je zalévat je láskou.

JÁ je musím zalévat láskou,
aby v mém světě kvetla láska.

Vše začíná i končí ve mně..

Jen já překážím sám sobě svými vlastními neláskyplnými postoji..

Jen já můžu být otevřená lásce a nechat ji proudit ze sebe ven a přijímat zvnějšku dovnitř..

Jen JÁ jsem autor i čtenář příběhů života..

Jsou to má

PÍSMENA LÁSKY A NELÁSKY