POMÁHEJME TVOŘIT MÍR

26.02.2022

POMÁHEJME TVOŘIT MÍR

Konflikt našich slovanských bratrů
nám znovu ukázal, kolik nepochopení je v nás samotných.

Jak na povel rozdělili jsme se na tábory
příznivců těch a odpůrců těch.

Hádáme se mezi sebou.
Vyhazujeme přátele ze svých sociálních sítí.
Promlouváme rozhořčeně.
Jsme plní nenávisti,
a vlastní pýchy,
protože já jsem ten, kdo ví jak to je a kde je spravedlnost.

Tím jsme se sami zapojili do války a sami ji jen posilujeme.
Už ji máme doma, ve svých teplých obývácích, ve svých rodinách...
Dalším krokem je, že ji budeme mít v naší zemi,
pokud si neuvědomíme,
jak sami spoluvytváříme válku.

Všimněme si, kam nám zmizela pandemie,
když se jí nevěnuje pozornost..
Bohužel se zaměřujeme na vytváření dalšího zla.

Nikomu nepomohou naše pohoršené, naštvané postoje.

Já sama mám rodinu na Ukrajině.
A hluboce s nimi soucítím a nabízím jim konkrétní pomoc.
Ale to je tak všechno, co mohu na fyzické úrovni udělat.

Co ale můžeme opravdu udělat -
- pomoct energeticky.

Přestaňme živit negativitu a začněme tvořit pozitivitu,
aby se energie mohly vyvážit a zneutralizovat.

Jinými slovy:
Pokud je něčeho moc, potřebuje to doplnit protikladem,
aby se vše zklidnilo někam ke středu.

Vím, že někoho tímto popudím,
ale jsem si jistá, že velké množství z vás,
pochopí, protože tento princip dávno zná,
jen se právě nechali strhnout proudem emocí.

A tak vás vyzývám:
POMÁHEJME TVOŘIT MÍR

Mějme laskavé, milující a podporující myšlenky k lidem,
kteří teď opravdu žijí ve velkém strachu a stresu.

Posílejme jim soustředěnou myšlenkou energii lásky.
Vše dobré, na co si jen můžeme vzpomenout.
A nic opačného nepusťme dál.

Vytvořme si představu přátelských vztahů všech Slovanů,
všeho lidstva.

Posílejme oběma stranám lásku. Oběma.

Mysleme na to, že je potřeba dodat plus, aby zmizelo minus.

Nenechávejme se hypnotizovat špatnými zprávami.
Nehádejme se doma a se svými přáteli.
Tyto energie nás budou stahovat do hlubin deprese také.

Oni jsou teď na dně - naši bratři, Slované, příbuzní a přátelé..
a my musíme být silní ve svém záměru
a svítit na hladině, aby to světlo k nim proniklo.

Není to ignorace a žádné sluníčkářství.
To je zákon. Matematika.

Je to jediná smysluplná pomoc,
kterou můžeme vytvořit i z tepla našeho obýváku.

Neplýtvejme drahocennou energií na vlastní projevy ega.
Neplýtvejme drahocennou energií na své pravdy
a spravedlivé postoje.
Neohrožujme sebe, nás.
Nezhoršujme situaci, která už se děje.
Nepřitahujme do naší reality to, co nechceme.

Použijme svou energie smysluplně a hned.
Trvejme na míru s razancí rozhodnutí, přes které nejede vlak.
Dejme svým myšlenkám sílu velkým nábojem pozitivních emocí.

Zaměřme se na mír.

POMÁHEJME TVOŘIT MÍR