POTŘEBY A TOUHY

22.10.2021

POTŘEBY A TOUHY

Každý člověk má své potřeby.
Jídlo, pití, teplé a bezpečné místo, kde může odpočívat a vychovat své děti, sociální vztahy, ..
V tomto se nelišíme od jiných živočišných druhů..

Rozdíl je však v tom, že toužíme mít víc, mít to lepší, pohodlnější, jednodušší, mít to rychleji..

A tak se staneme zajatci svých tužeb.
Abych měl víc, musím se víc snažit, víc pracovat, investovat, aby se mi víc vrátilo..
A tak vložím víc sebe, svého času, své energie..

Získám víc peněz, víc věcí,
lepší věci, než byly ty věci včera..
A o ty se musím postarat, takže vložím zase víc své energie nebo tím pověřím někoho jiného, ale jeho vklad musím opět vyrovnat svou vloženou energií..

Najednou jsem ve spirále svých tužeb, potřeb a povinností.
Pracuji víc a víc. Mám povinnosti a zodpovědnost za to, co jsem vytvořil a za ty, kteří mi v tom pomáhají..

A mám stále méně času.
Stále méně klidu.
Stále méně radosti.

Tato spotřebitelská spirála z člověka udělá hnanou a pronásledovanou zvěř.

Tak, jak mají zvířata v přírodě své predátory,
má je i člověk.

Ale lidští predátoři jsou mnohem rafinovanější.
Působí vně i uvnitř člověka.

Vábničkami nás naženou do pasti naší touhy.
A tam je krmíme vlastní energií.

Vkládáme opakovaně do systému mnohem víc, než bychom potřebovali, abychom naplnili své základní potřeby.
Vlastní nenasytnost, strach z nedostatku, touha po naplnění jsou autoimunitní civilizační onemocnění.. Ničíme sami sebe..

Další lidská potřeba je tvořit, realizovat se, být důležitý, viděný, oceněný..

Tady je prostor pro pokrok, vývoj, růst..
Tady je radost ze služby, z dávání, z poskytování svých darů..
Tady se vložená energie vrací zpět k nám.
Dává smysl našemu životu.

Jak z toho ven?
Asi je třeba nejdříve uvidět sám sebe, kde právě teď jsem.
Uvědomit si, co dělám, co opravdu potřebuji a co je naopak motivováno nějakým strachem nebo touhou.
Hledat radost, která mě vede správně.
Nebo objevit neradost, která ukazuje, že je čas na změnu.

Nezmění se nic, pokud nezměním něco já sám.
Dokud nezačnu se svou energií nakládat zodpovědně, jsem obětí neviditelného silnějšího druhu.

K vlastní síle je třeba dojít.
Vyhrát v boji s vlastním, vnitřním, nenasytným, sedmihlavým drakem..

A první krok je..
Uvidět ho