PRO NÁS

20.12.2022

PRO NÁS

Čím déle žiji, tím zřetelněji vidím,
jak život, který hýbe naším tělem,
vede nás cestou, která směřuje k lásce.

Na té cestě je spousta překážek,
které potřebujeme překonávat.
Každému šité přímo na míru
a některé společné všem.

Vidím, jak stále hledáme něco nebo někoho,
kdo nám usnadní naši cestu k lásce.
K tomu klidu a míru v duši, radosti a pohodě v bytí.

Hledáme lidi, partnery, zájmy, práci..
Hledáme pomoc u lékařů, terapeutů, filozofů, vědců..
Hledáme techniky, léky, suplementy,..

Spokojíme se na chvíli s nadějí, že jsme našli
.. to pravé, to správné, ..
.. ten důvod, příčinu, způsob, ..

Ta chvíle spokojenosti nám udělá líp.
Než se ukáže, že to zase nestačilo..
Že znovu přijdou ty pocity prázdnoty, bolesti, nedostatku, nespokojenosti, ..

Jako bychom nechtěli přijmout naši vlastní moc.
Jako bychom nechtěli důvěřovat sami sobě.

Přitom by stačilo, abychom v sobě pěstovali lásku, laskavost, respekt a úctu.
K sobě i ke všem ostatním formám života.

Trpíme nedostatkem ochoty prohlubovat v sobě lásku.
Trpíme svou neschopností milovat..
Trpíme jejich neschopností milovat..

Přes utrpení se ale dá dojít k cíli.

Překonáním nedostatku vzniká dostatek.
Je třeba vložit jakoukoli osobní energii,
která bude směřovat k lásce.
Ať už fyzickou nebo mentální, emocionální nebo duchovní.

Proto není třeba odmítat utrpení.
Naopak, je dobré pochopit, na co nás chce upozornit.

Ale tu cestu nenajdeme venku.
Možná inspiraci. Možná pomoc. Možná podporu.

Avšak jedině osobní vklad je tou silou, která dokáže
proměňovat nelásku v nás a okolo nás v lásku.

Dokud hledáš venku lásku, klid a spokojenost,
a nosíš v sobě odsuzování, neúctu, křivdy, nenávist, ..
k nim nebo k sobě..
Hledáš zbytečně..

Neztrácej čas. Neplýtvej životem.
Ukliď si v sobě.
Vyčisti cesty ve svém vnímání života.

Pro sebe. I pro mě.
PRO NÁS.