PÝCHA - ŽÁBA NA PRAMENI

11.05.2020

PÝCHA - ŽÁBA NA PRAMENI

Pýcha je naše nezkrocené ego,
které panuje našim dnům,
našim vztahům,
naší možnosti být šťastný..

Pýcha nás nutí k boji..
K obraně sebe a svých postojů a názorů..
K boji proti odpůrcům mým, mých postojů a názorů..

Pýcha je nedostatek sebevědomí,
převlečený za sebevědomí.

Komu by záleželo na jeho postoji a názoru,
než tomu, kdo to potřebuje?

Kdyby to bylo jinak,
to by byla hrůza, potupa..
Jak bych potom vypadal?

Komu záleží na tom, jak by vypadal,
než tomu, že kdo musí dělat dojem,
aby byl přijímán?

Kdo potřebuje být přijímán?
Ten, který se nepřijímá sám..
Nevěří, že je dost dobrý a potřebuje si to ověřovat zvenčí.
Protože kdysi přijímán nebyl,
a bolelo to.. to už se nesmí stát..

Kde není lehkost, flexibilita, otevřenost..
tam je tíha, urputnost, odpor, lpění, strach..

Tam je věčná obava,
abych neztratil svou těžce budovanou tvář..
aby někdo nezahlédl moji pečlivě skrývanou nejistotu..

Pýcha je nenápadná jedovatá žába,

která sedí na prameni..

Týká se každého z nás, denně..

Pokud sis teď pomyslel,
že tebe se tedy netýká..
tak právě tebe teď pýcha ovládá...


Žába na prameni zavřela přístup k tvému srdci.
Takže necítíš srdcem, ale jen myslíš hlavou..
Vzdal ses tak přístupu k tomu nejcennějšímu, co máš..

K radosti, hravosti, lehkosti, otevřenosti,
k přijímání, laskavosti, intuici,
k lásce, zdraví

Kdykoliv ti něco z toho v životě chybí,
hledej žábu - pýchu.

Hlava, mysl, ego..
to je zkušenost..
Něco, co jsme přijali za své..
Závěr, který jsme si udělali z prožitku
v určitém čase, místě, za určitých okolností..

Hlava, mysl, ego mají sloužit srdci..
Srdce tvoří a hlava, mysl to realizuje..

Potřebují se oba, ale srdce je šéf..
Srdce dává realizaci - tvoření reality -
krásu a radost..

Mysl sama je zatížená racionalitou a strachem..
.. takovou realitu potom také tvoří..
racionální a plnou strachu a nejistoty..
.. Potřebuje se chránit a bránit..
.. Pýchou..

Je snadnější vidět cizí žáby než tu svoji..
Když vás někdo upozorní na vaši žábu,
měl byste být rád a být mu vděčný,
ale vaše žába vám v tom bude zřejmě bránit..
Začne útočit a obhajovat se..
A zase to poběží znovu, dokola..

PÝCHA JE ŽÁBA NA PRAMENI
a my se máme učit ji vidět a odhánět..