RADOST

29.03.2021

RADOST

Radost je přitažlivá.
Je příjemné být s někým,
kdo je radostný.

Kdo se raduje jen tak, bez větších důvodů..

Radost je světlo,
které láká, září a hřeje.

Radost je rozhodnutí.
Vidět svět z té lepší stránky
a užívat si ho.

Radost je osobní volba každého z nás.

Radost je také, chtít dělat radost.

Někdy však tvé světlo přiláká i ty,
kteří tvou radost chtějí brát,
ale sami se pro svou radost nerozhodli,
takže ji nedokáží ani dávat.

Je jim s tebou tak dobře,
a bez tebe hůř, než kdy dřív.

Jakoby ochutnali a potom jim to bylo upřeno.
Začnou se dožadovat své dávky tvé radosti.
Uzurpovat si pro sebe tvé světlo,
až ho tím začnou zhasínat.

Najednou radost není. Světlo nesvítí.
A místo uvědomění přijdou výčitky.
Hlad po tvé radosti.
Nárok. Právo.

Musíš se znovu rozhodnout pro radost.

Ti hladoví ať pochopí,
že radost je vlastní volba, vlastní rozhodnutí..
že oni sami musí přispívat k tomu, aby byla radost součástí jejich dnů.

Že i oni musí radost tvořit a dávat,
aby přitahovali jiné lidi svým světlem.

Než to pochopí, budou stát opodál.
Ať vidí tvé světlo, ale ať nestíní svým stínem.

Radost je i to, nevybrat si neradost.

Radost je pohon, síla, důvod a smysl.

Nenechej se vydírat svými pocity lítosti a zodpovědnosti.

Zodpovědný jsme každý jen sám za sebe,
za své volby,
za to, co sami tvoříme a dáváme.

Chceš-li mít RADOST
buď jí..