SEBEHODNOTA

06.06.2019

Sebehodnota - toto téma je v zárodku všech traumat.
Cílem je dojít k sebelásce a učíme se to právě díky bolesti, kterou nám okolní svět pomáhá obnažit.
Je třeba zahojit všechny negativní emoce, které se vážou ke vztahům z minulosti.
Tím získáme zpět svoji schopnost radovat se.
Naše radost pak bude světlem pro bloudící.
Sami v sobě musíme rozsvítit světlo přijetím, soucitem, pochopením, respektem k sobě i k druhým.
A potom, v okamžiku zjištění jak skvělí a dokonalí jsme i ve své nedokonalosti, budeme schopni přijmout i dokonalou nedokonalost druhých.
V okamžiku, kdy začneme milovat a přijímat bezpodmínečně sebe, až potom začneme být schopni milovat a přijímat druhé.
Něco v nás, díky minulosti, uvěřilo, že nás druzí ohrožují. Že zjistí, jak nehodnotní jsme. Že se musíme bránit. Máme konflikty a bolesti jen proto, abychom se chránili.
Uvěříme, že nám je ubližováno a hledáme viníky. Často je nacházíme v minulých vztazích, často v dětství..
........................................................
Nic, co se v minulosti stalo, nemá moc nás dnes ovlivňovat, pokud to sami nedovolíme.
Myslíme si, že jsme poznamenaní minulostí, ale nejsme.
Problém je v tom slově "myslíme si".
Hledejme jiné úhly pohledu. Vybírejme si jiné myšlenky a volme jiné postoje.
.... jako hodnotné a mocné bytosti, kterými jsme