SÍLA ŽENY JE V JEJÍ SLABOSTI

10.07.2018

SÍLA ŽENY JE V JEJÍ SLABOSTI
Vím, že to dokážu sama. Vím, že se o to umím postarat. Ale vím, že nemusím, že se mohu spolehnout na tvou mužskou sílu. Díky tomu mohu být ženou a ty můžeš být mužem. Dokud jsem chtěla všechno zvládnout sama a doufala jsem, že to oceníš, narůstala ve mně únava a zloba, zklamání. Ty jsi nevěděl o mé urputné snaze a touze po uznání. Nechápal jsi pak ani mé výčitky. O to méně jsem potom v tebe věřila. Teď vím, že stačí být žena a dát ti příležitost být mužem. Má největší síla je DOVOLIT SI BÝT SLABÁ