SÓLO PRO STRACH

15.11.2020

SÓLO PRO STRACH

Přišly k nám časy,
které vyzvaly naše strachy do tance..

Někde uvnitř nás se strachy zvedají..
I ty, které jsme zastrčili do nejtemnějších koutů..
Vstávají a začínají svůj tanec.

Ovládají celý prostor..
Berou si náš čas..
Stahují na sebe naši pozornost..

Tady je strach o život..
Začal růst už v děloze tvé matky a možná ještě mnohem dřív..
Byl živen tebou a tím, čemu jsi uvěřil..
I když bys ho dříve nepřiznal,
TEĎ MÁ SÓLO TVŮJ STRACH ZE SMRTI..

Tady je strach o svobodu.
Rostl s tebou a možná začal růst už v životech tvých předků..
Byl živen tebou a tím, čemu jsi uvěřil..
I když bys ho dřív takhle nenazval,
TEĎ MÁ SÓLO TVŮJ STRACH Z NESVOBODY..

Tady je strach ze samoty.
Vznikl někde v hlubinách existence bytí..
Byl živen tebou a tím, čemu jsi uvěřil..
I když o něm víš, schováváš ho na dno své duše..
TEĎ MÁ SÓLO TVŮJ STRACH ZE SAMOTY..

Tady je strach z nedostatku.
Vyrostl z hladu mnoha generací před námi.
A přesto ho i ty živíš tím, čemu jsi uvěřil..
Ozývá se, i když jsi právě sytý, a nutí tě chtít víc..
TEĎ MÁ SÓLO TVŮJ STRACH Z NEDOSTATKU..

Tak se pěkně točte.
Ukažte se v plné síle.
Vyprašte prach ze svých šatů.

Ukažte nám, čemu jsme to uvěřili..
A stále jsme to v sobě živili..

Jakmile vás uvidíme, pochopíme, oceníme..

.. necháme vás tančit
a už vás nebudeme držet pod zámkem..

.. vyslechneme vaše poselství
a necháme vás rozpouštět se ve víru tance..


Jen jsme ve vás uvěřili, živili vás a skrývali..
A vy jste takto vyrostly..

Stejně tak můžeme věřit, živit a držet v sobě
i radost, lásku, vděčnost, odvahu..
A oni budou také růst..

Děkujeme vám, naše strachy..
Nebyly jste s námi zbytečně. Pochopili jsme..