SPOKOJENOST S TÍM, CO JE

16.04.2023

SPOKOJENOST S TÍM, CO JE

Jen to,
k čemu jsi dosud nezaujal
neutrální spokojený postoj,
se ti stále vrací jako další šance,
abys to konečně udělal..

Nechtěného dostaneš největší krajíc,
jen abys poznal i rub toho chtěného.

Sbíráš zkušenosti
a jde to lehce nebo těžce,
podle síly tvého odporu
a míry tvého přijetí..

Pro každé trápení se sám rozhoduješ..

Sám se opakovaně cpeš tím,
po čem je ti špatně,
jen proto, že to chceš jinak.

Až připustíš, že je ti po tomto špatně
a rozhodneš se, že to už nebudeš baštit,
přestane to ve tvém světě hrát významnou roli.

Otevřeš se jiným chutím,
jiným možnostem, jiným zkušenostem..

Otevřeš se překvapením..

Bez dramat a s klidným přijetím
začneš prožívat pestrost nabídky života..

Začneš se těšit a užívat si toho, co je..

Neuměl jsi to vždy?
Nikdo z nás to neumí..

Kolik toho musíme ochutnat a odložit,
abychom poznali všechno,
co je možné poznat?

Proč se tedy zlobit na sebe?
Proč se zlobit na jiné?

Potřebujeme uspokojit
svoje chutě a zvědavost.

Jednoho dne nás přestanou přitahovat.

Budeme zkušenější a nasycení.

SPOKOJENÍ S TÍM , CO JE..