STÁLO TO ZA TO

02.04.2023

STÁLO TO ZA TO

Láska tě vždy vychýlí z rovnováhy.

Protože, uděláš místo vedle sebe
pro toho, koho miluješ..

A pokud vstane a odejde,
ano, ty spadneš na zem..

Bude to bolet..
To dá rozum..

Pokud jsi opravdu vložil sebe celého do lásky, bude to pád z výšky na tvrdou zem..

Možná bude chvíli trvat,
než se rány zahojí..
než najdeš sílu vstát..
než vrátíš znovu sám sebe do rovnováhy..

A možná bude dlouho trvat,
než najdeš odvahu znovu se posunout
a s důvěrou udělat místo pro někoho jiného..

Ale byl jsi čestný, odvážný a milující..

Dal jsi svou důvěru a lásku..
Byl jsi pravdivý a otevřený..

Nestaň se tím,
kdo utíká vyděšený ze ztráty svého středu..

Nestaň se tím,
kdo si nechává bezpečné airbagy kolem srdce..

Byl bys jak růže v plastové krabici..

Krásná, ale mrtvá dřív, než odkvetla..
Bez vůně, bez doteku,..
Bez citu..

Byl bys tím, kdo zraňuje ty,
kteří tě chtějí milovat,
svou nedostupností..
svým odmítáním..
svým strachem být milující..

Stojí to za to riskovat,
že spadneš na zem..

Jsi živý člověk..

STÁLO TO ZA TO. .