STROM ŽIVOTA

18.03.2021

STROM ŽIVOTA

Jsem jako koruna stromu..
Vztahuji se k nebi, blíž k andělům..
Jsem most, který spojuje duši a tělo..

Mé plody, mé děti, mé tvoření..
je tak zdravé, krásné a silné
jak výživná je míza z mých kořenů..
jak pevný je kmen, který mě nese..

K čemu jsou kořeny?
K čemu je kmen?
Až větve, listí a plody mu dávají život a smysl..

K čemu jsou větve, listí a plody,
když přijdou o svůj kmen a kořeny?
Stanou se tlející energií pro zemi..

Proto se potřebujeme..

Žena koruna,
bláznivka s hlavou v oblacích
s hvězdami v očích a ve vlasech..

Muž pevná síla,
pokojná zemitost
s důvěrou v život a růst..

Spolu jsme strom,
spolu dáváme smysl..

Jeden bez druhého
jsme jak tělo bez duše..