SVĚDECTVÍ ODJINUD

29.10.2020

SVĚDECTVÍ ODJINUD

Mezi světy, dimenzemi
je jen tenký závoj vnímání..

Nejsme malí, nedůležití,..
Jen jsme nevědomí..
Nevíme, že můžeme..

Ukázali mi hojnost v našem způsobu chápání..
Byla to truhla zářivých mincí..

A řekli mi...
Jen VĚŘ a PŘIJÍMEJ

V té chvíli jsem se rozpustila v té záři..
Byla jsem jako zrcadlo, které odráží světlo..
Byla jsem jako plazma bez tvaru a hranic..

A to, co jsem dříve viděla v mém i cizím světě jakoby mléčně rozmazané,
najednou získalo jasné tvary, barvy, obrysy..
Překvapivé barvy a vícerozměrné obrysy..

A už to byly mé světy.
Nic cizího a nikdo cizí..

Byla jsem doma.
Vítaná, milovaná a ctěná..

A mám zprávu pro tebe..

Všechno je v pořádku.
S námi, i s planetou..

Jen VĚŘ A PŘIJÍMEJ

Rozsviť své vnitřní světlo vnímáním radosti.

PŘIJĎ DOMŮ .