SVĚT POTŘEBUJE BOJOVNÍKY

25.02.2020

SVĚT POTŘEBUJE BOJOVNÍKY
Můžeš říkat cokoliv...
neuslyší tě
protože poslouchá svýma ušima,
které slyší jen to, co znají...
Můžeš se divit,
co to slyší, že říkáš
a to je tak všechno,
co s tím můžeš udělat...
Ty víš, co říkáš a proč to říkáš...
Můžeš se snažit hledat ta správná slova..
Stejně nemůžeš ovlivnit, co on slyší
Ty víš, že neútočíš,
ale je-li on zvyklý bojovat,
zná jen útok a obranu
Kdo se cítí ohrožený,
ten se bude bránit...
Kdo se cítí ohrožený,
ten bude útočit...
Kdo se cítí ohrožený,
ten bude obviňovat...
SVĚT POTŘEBUJE BOJOVNÍKY
jejich ostražitost, sílu, urputnost...
A ty si zvykni,
že tě neslyší,
protože mluvíš jiným jazykem..
Buď vděčný,
že za tvůj klid
platí bojovník svým nepokojem, zdravím, životem...
Buď vděčný,
že tu bude v době ohrožení..
Buď vděčný,
že neztrácí svoji ostražitost i v době míru...
SVĚT POTŘEBUJE BOJOVNÍKY