SVOBODA A NEZÁVISLOST

24.01.2020

SVOBODA a NEZÁVISLOST
Kdykoliv jsem se jich vzdala,
abych si zajistila
JISTOTU a BEZPEČÍ
Nakonec jsem neměla
ani jistotu
ani bezpečí
ani svobodu
ani nezávislost
SVOBODA a NEZÁVISLOST
není měna..
Je to HODNOTA...
kterou jako člověk ztrácíš,
když se jich vzdáš..