TÁTA

21.06.2020

TÁTA

Táta je tvá první láska..
Táta je tvůj první hrdina a vzor..

Táta je bezpečí, ochrana a řád..
Táta je ten, kdo ti ukazuje tvou hodnotu..

Tátové jsou často jenom velcí kluci..

Dřív než našli svoji sílu a svoji moudrost,
stali se tátou..

Dřív než sami pochopili svoji cenu,
měli se stát hrdiny pro své děti..

Často nebyli připraveni a potřebovali ještě čas..

Někteří potřebovali růst..
Někteří přestali růst..
Někteří dorostli..
Někteří nikdy nedorostou..

I oni jsou syny svých matek a otců..

Možná ti stále chybí tátova láska..
Možná ti stále chybí tátův vzor..

Možná potřebuješ ještě růst,
abys pochopil to, co ani táta tehdy nevěděl..

.. že láska není pod podmínkou
.. že úcta není podle zásluh
.. že sami máme být laskaví a milující
.. že sami máme být ctící a respektující

To, co možná táta kdysi ještě nevěděl,
nás stejně svým příkladem naučil.
I kdyby nám ukázal, co nechceme,
díky němu nemusíme jít stejnou cestou..

Táto, jsi první láska..
Táto, jsi první hrdina a vzor..
Táto, jsi bezpečí, ochrana a řád..

Dej pocit hodnoty svým dětem, táto..

Ať nemusí bloudit,
stejně jako jsi bloudil ty..