TĚLO

26.02.2020

TĚLO
V těchto dnech mám opakovaně příležitosti
přemýšlet o těle..
Potkávám lidi, kteří dávají tělu velký význam
Cvičí přes hranice snesitelnosti,
z důvodu, že v silném těle je víc energie..
Potom přijde nemoc, úraz
a o to větší frustrace..
Onemocní a nechají si raději něco uříznout,
chemií vraždí buňky svého těla..
než by hledali důvod nemoci
než by se postavili svému strachu,
podívat se do svého nitra...
Podívej se na dítě, které má takové odhodlání tvořit a nezralé tělo ho zrazuje..
A stejně najde způsob jak tvořit..
Podívej se na starce, který má takovou touhu tvořit a opotřebované tělo ho zrazuje..
Pokud je touha silná, najde způsob jak tvořit..
Nejsme tělo.
Jsme duch v těle.
Ta tvořivá odhodlanost není tělo.. .
Ta energie není tělo..
Duch je ta síla.
Duch je ta myšlenka.
Duch ovládá hmotu.
Duch vytváří myšlenku.
Duch vytváří slovo.
A na počátku všeho bylo slovo...
Promluv ke svému tělu.
Slovem a myšlenkou ho ovládni,
nebo najdi způsob jak tvořit,
navzdory tělu...