TOUHA POMOCI, TOUHA PO MOCI

12.03.2021

TOUHA POMOCI, TOUHA PO MOCI

Stejná slova a jedna mezera navíc..
Tolik možných výkladů, tolik různých situací..

Nabízená a poskytovaná pomoc, která je závazkem pro obdarovaného..
Nezištná pomoc, která je odmítnuta ze strachu ze ztráty své moci..
Moc, která zneužívá touhu pomáhat..
Přijatá pomoc k získání moci..
Odmítnutá pomoc z důvodu získání vlastní moci...
Přijatá pomoc z důvodu odmítnutí vlastní moci..
Přijatá pomoc k přijetí vlastní moci..
Odmítnutá pomoc, odmítnutí vlastní moci..
......
Musíme se proplést všemi těmi labyrinty variant možností?
Provázeni vlastní pýchou, strachem, odporem, odděleností, nedůvěrou, apatií, rezignací, ...
Obviňující jeden druhého z téhož...

Abychom jednoho dne přišli na to..
Že pomoc je jen čistá láska..
Že moc je naší přirozenou součástí ..
Že přijímání a dávání je koloběh života...

Že pomoc i moc jsou v pořádku..
Že potíže způsobuje jen to slovo TOUHA