UČITEL TOUHA

27.11.2023

UČITEL TOUHA

Touha něco nějak mít je silnou hybnou silou.

Čím větší nedostatek má naplnit,
tím silnější je.

UČITEL TOUHA

Učí nás poznat, co nám chybí.

Učí nás na cestě toho poznávání
nabídkou různých způsobů řešení.

Umožňuje nám dělat chyby.                                                                                                                                                  Učit se z nich.

Nabízí zkratky a rychlá řešení za cenu kompromisů.

Abychom mohli zjistit,
že ta cena je příliš vysoká
a touha zůstává neuspokojená.

Touha nás vzdaluje od přítomnosti,
od vděčnosti za to, co je.

A jen proto, abychom se přesně tam oklikou dostali.

Abychom nedostatek přestali vnímat jen jako nedostatek,
ale abychom uviděli a ocenili i jeho druhou stranu.

Abychom přestali spěchat a hnát se za naplněním.

Abychom trpělivě důvěřovali,
že přítomnost přináší přesně to, co má
v čase, kdy je to dokonalé.

Abychom byli bdělí v teď a tady,
vyzvedávali si zprávy
a hovořili s tím hlasem v nás.

UČITEL TOUHA

učí tě ovládat předmět TOUHA.

Balancovat mezi extrémy naděje a rezignace.

Učí tě najít a vyživit nedostatek, který máš.

Učí tě nacházet střed, do kterého se budeš umět vracet.

Přísný, náročný, dobrý
UČITEL TOUHA