MYSL S ÚSMĚVEM

20.03.2021

MYSL S ÚSMĚVEM

Slovo, dotek, polibek
daný s úsměvem
je oázou lásky v pustině beznaděje.

Slovo, dotek, polibek
přijatý s úsměvem
je úrodná půda pro růst lásky..

Mysl s úsměvem
je ta kouzelnice,
která z dávání a přijímání
vyčaruje rajskou zahradu..

Mysl bez úsměvu
je poušť,
která krásné a živé
promění v prach.

Vnímej má slova s úsměvem,
ať se semínko lásky uchytí..

Prociťuj mé doteky s úsměvem,
ať se nasytíš jejich léčivou silou ..

Přijímej mé polibky s úsměvem,
ať rozkvete tvá radost..

Usmívej se myslí,
ať se v srdci rozroste láska..

Mysl je nástroj tvé duše..
Mysl není neovladatelný diktátor..

Mysl čeká na tebe, úsměv zahradníka,
aby se pustina proměnila v ráj..