UVĚŘÍŠ MI?

06.11.2020

UVĚŘÍŠ MI?

Kdybych ti dnes řekla,
že vstupenka do ráje je

že odložíš všechny strachy...
že odložíš všechen vztek a boj...
že odložíš kritiku jiného názoru a postoje...
že odložíš agresivitu, bezmoc a zoufalství...

UVĚŘÍŠ MI?

Tohle všechno je příliš těžké na to,
abys s tím mohl vstoupil do lehkosti nového světa...

Ty sám se musíš snažit odložit svá závaží...
Ty sám se nominuješ pro vesmírný let..
Ty sám prokaž svou sílu a odhodlanost neinfikovat nový svět starými nemocemi lidstva..

Ty sám to dokážeš...

UVĚŘÍŠ MI?

Já ano.
JÁ TI VĚŘÍM..