VALENTÝNSKÁ

14.02.2023

VALENTÝNSKÁ

Dlouhý čas jsi měl pocit,
že chceš mít někoho,
kdo by tě miloval..

Když jsi měl někoho,
kdo tě miloval,
měl jsi pocit, že je to proto,
že ty jsi tak dobrý..

A napadlo tě někdy,
že to ten, kdo tě miluje,
je ten "dobrý"?

Že víc, než hledat lásku u druhých..
Víc, než lásku přijímat..

je lásku dávat..

To, co ve skutečnosti chceme a hledáme,
je naše schopnost milovat..

Hledáme lásku v sobě..

Když jsi člověk, který miluje,
dokážeš milovat i bez toho,
že dostáváš zpět..

Miluješ tak,
že nemusíš vlastnit a omezovat vůli druhého..

Miluješ bez potřeby někoho měnit,
hodnotit, vinit..

Do lásky se dorůstá..
Láska nechává růst..

Na trhu má dáti dal je komoditou,
kterou ocení jen ti,
kdo do lásky dorostli..

Prošli si tou cestou hledání a odmítání..
Až sami sobě odpustili,
a tak našli lásku..

Nejdřív k sobě..
Potom v sobě..
A později k tobě..

Možná dnes nedostaneš valentýnské srdíčko od nikoho..

Možná dostaneš dáreček z lásky,
o kterou ale nestojíš..

Záleží jedině na tom,
jestli lásku pocítíš v sobě..
jestli lásku projevíš..
jestli ji dáš..

Láska roste dáváním..

Přináší radost a štěstí,
když se s ní neobchoduje..

Z lásky vznikla i tato malá úvaha
VALENTÝNSKÁ

Kéž otevírá srdce nejen dnes..