VDĚČNOST

14.04.2019

Vděčnost
Všechno, co mám, jsem dostala.
Tělo pro pohyb.
Smysly pro vnímání.
Mozek pro myšlení.
Ani krev v mých žilách nepoháním já.
Dostala jsem péči v době růstu.
Vzdělání..
Příležitosti..
Podporu..
Důvěru..
Nic bych nedokázala sama...
Všechno jsem dostala...
Děkuji