VĚDOMOSTI A MOUDROST

22.12.2022

VĚDOMOSTI A MOUDROST

Vědomosti a moudrost..
Muž a žena v přirozeném spojení.

Vědomosti, logika, věda, vzdělání, ..
Znalosti získané, přijaté, vyzkoušené,
podporující materiální stránku světa.

Moudrost, principy, zákony stvoření, ..
Cosi vnitřního, neuchopitelného,
žitého, procítěného, předky předaného..

Levá a pravá hemisféra..
Hmota oplodněná duchem..
Duch realizovaný ve hmotě..

Jedno a jedno v jednotě,
Rozdělované uměle pro rozdělení..

Rozdělilo nás..
Rozděluje nás..

Než pronikne Moudrost do Vědomostí.
Než si Moudrost získá úctu Vědomostí.
Než Vědomosti získají Moudrost.

Znovu a konečně se spojit, propojit.

Kruh, který je třeba uzavřít,
aby se točil a vířil sílu rozvoje života v celistvosti.

Kruh rozdělený jen včerejškem a zítřkem..
Kruh rozdělený jen nocí a dnem..

Nikým jiným..
Ničím jiným..