VÍRA TVÁ TĚ UZDRAVÍ

14.09.2021

VÍRA TVÁ TĚ UZDRAVÍ

Moje víra určuje můj život, moje pravdy..

Může mě vést do ráje i do zkázy..
Může mě vést do lásky i do nenávisti..
Může mě vést k sobě i od sebe..

Moje víra je jen moje.

Je to má volba, mé rozhodnutí..

O moji víru je velký zájem..
To, čemu uvěřím, mě zařadí do skupiny stoupenců různých ideologií.

Čím víc stoupenců, tím silnější hlas..
Čím víc věřících, tím větší pravda..
Tím větší síla, tím větší moc..

Proto je o moji víru takový zájem..
Je třeba mě přesvědčit, abych uvěřila,
abych podpořila moc a sílu..

Čemu ale věřím opravdu já uvnitř sebe?
Komu, čemu důvěřuji a proč?

Rozhoduji se, protože mám strach, pocit ohrožení, zlobím se?

Rozhoduji se a mám příjemný pocit klidu, harmonie, nadšení?

Tento vnitřní azimut ukazuje,
jestli cesta vede do ráje nebo do zkázy..
Do lásky nebo nenávisti..
Vede ke mně pro mě nebo ode mě proti mně ..

VÍRA TVÁ TĚ UZDRAVÍ

Dříve nebo později..
Podle toho komu, čemu a proč uvěřím..