VOLBA

02.10.2020

VOLBA

Volba - výběr - rozhodnutí

Ukazatel naší vnitřní svobody.
Měřítko pro míru naší ovladatelnosti.

Věřit, že mám právo volby..
Opravdu si vybírat..
Rozhodovat se pro to, co chci a ne pro to, co nechci..

K tomu potřebuji věřit především v sebe.

Znát se.
Důvěřovat svým pocitům.
Uvědomovat si své potřeby.
Brát sám sebe vážně.
Cenit si sebe a svého postoje.
Chtít to, čemu věřím, že je nejlepší.

Kdo jiný než ty sám můžeš dát hodnotu svému hlasu?

Pokud mlčíš..
Krčíš rezignovaně rameny..
Vnímáš sebe jak nicku, která nic nemůže změnit..
Oběť, která nese následky rozhodnutí jiných..

.. Taky sis vybral.
.. Udělal jsi svou volbu.
.. Rozhodl ses být NULA bez významu.

A hodně NUL - to je panečku síla pro "NENULY"

I z malé JEDNIČKY dělají NULY desítky, stovky, tisíce a miliony ...
Tak si vyber.
Máš volbu.
Jak ses rozhodl?