VZTAH JAKO OPORA

16.10.2020

VZTAH JAKO OPORA

Chci cítit oporu.
Jeho síla mi imponuje.
Bude mě chránit. Budu se cítit v bezpečí...
Postará se o mě.
Nebudu sám.

Potenciál síly partnera je často největší motivací pro vztah.

Stejná síla se potom ve vztahu ukáže jako největší překážka.
Manipulace, agresivita, žárlivost, omezování..

Kdo potřebuje
cizí sílu, ochranu, péči, společnost?

Ten, kdo se cítí slabý, nejistý, osamělý..
... jako dítě,

které nedostalo dost ochrany a síly od táty
které nedostalo dost péče a pozornosti od mámy

a tak v partnerovi hledá tátu a mámu,
aby doplnilo, co mu chybí...

Ale protože už není dítě,
bude narážet na omezení, které dětství přináší...
... nesvobodu, autoritativní jednání, příkazy, zákazy..

Jednoho dne vykročí do pubertální vzpoury.

Možná si jen pasivně bude stěžovat na zlého partnera...
Ale možná se opravdu rozhodneme pro dospělost..

Přestane být poslušný a bezmocný
Přestane být vzpurný a unikající
A začne sám vytvářet takový vztah, jaký chce mít..

Začne být konečně
oporou, bezpečím, jistotou, společníkem sám sobě,

aby v partnerství mohl stát pevně na svých nohou
a důstojně a vzpřímeně kráčet vedle svého vyvoleného.