ZAPOMNĚLA JSEM

17.12.2022

ZAPOMNĚLA JSEM

ZAPOMNĚLA JSEM, o čem jsme to vedli spory.
S tebou to odešlo.

Už mě neděsí obavy z tvých reakcí.
Zprávy nemají vyšší nebo nižší důležitost.
Pravdy nejsou měkčí nebo tvrdší.

Nikoho to nezajímá.
Zpráv už bylo víc než dost.

Žiji ten obyčejný život, o kterém jsi ty jen mluvil.

Vím, nebylo to tak kdysi.
Potřebovala jsem se tím pralesem prodrat,
abych z něj vyšla sem.

Teď v něm bloudíš ty
a přes stromy nevidíš, že já jsem za ním.

Čekala jsem na tebe, až z toho lesa vyjdeš.
Až mi přestaneš vkládat do úst tvé myšlenky.

Ale ztratil jsi ke mně cestu.
Zmizeli jsme si z dohledu.

ZAPOMNĚLA JSEM asi,
jak dlouho jsem sama bloudila.

ZAPOMNĚLA JSEM asi,
jak těžké bylo vzdát se svých pravd.

ZAPOMNĚLA JSEM asi,
jak obtížné bylo připustit, že nevím a všechno je možné.

Byla to dlouhá cesta a nemusí být tvá.
Tvoje možná vede jinudy a jinam.

Přeji ti, ať dojdeš tam, kam tě srdce táhne.

A pokud někdy vyjdeš z toho lesa ven,
chci ti říct

NEZAPOMNĚLA JSEM ...