ZÁŘÍCÍ DIAMANT

22.08.2019

ZÁŘÍCÍ DIAMANT
Zářil sis jako diamant mezi hvězdami na nebi...
V šatně u pozemské brány na tebe čekal tvůj šat utkaný z minulých zkušeností...
Tvé bohatství i tvá tíha...
Kdysi byl brněním, aby tvá křehkost měla oporu.
S každou další pozemskou misí se stává lehčím a jemnějším.
Jednou tě tvůj šat přestane tížit úplně a budeš tak snadno procházet dimenzemi.
Budeš si svítit jako zářící diamant "na zemi i na nebi"...
A proto se vydáváš znovu a znovu na cestu..
Dostaneš tělo, péči a minulost. Vstoupíš do příběhu...
... a záříš
Dostaneš vztahy, výchovu, tradice
... a tvé světlo září méně a méně..
Donesl sis svůj duševní šat, s tíhou a závažím...
...to všechno uhasíná tvé světlo...
Ale nedej se...
Vzpomeň si...
JSI ZÁŘÍCÍ DIAMANT
umíš a máš svítit...
Máš za úkol zbavovat se brnění...
Rozsviť se...
Zažeň tmu světlem..
Až se uvidíš, zjistíš, že právě ta tma vybrousila tvé hrany a díky ní jsi vzácný diamant.
Jsi tvé bohatství