ZÁZRAKY

01.07.2021

ZÁZRAKY

Až odtečou potoky slz..
Až dozní fanfáry euforií..

Nasyceni, zklidněni..
.. uvidíme sebe z nadhledu nebes..

Ten pohled přinese laskavé poznání,

že bylo třeba vzdát se víry,
že mé myšlenky a mé postoje
jsou správné..

A to proto,
že pouze odrážejí obrazy a zkušenosti
z mé minulosti..

Proto mohu stále dokola žít totéž..

Mít silné emoce z téhož..
s různými lidmi,
v různých situacích,
v různých časech..

V okamžiku, kdy se odevzdám
bez záchranných kruhů svých iluzí a strachů
nepřetržitému toku přítomnosti..

.. vstoupí do mého života

ZÁZRAKY