ZLO TĚ UČÍ NEBÝT ZLÝ

20.04.2021

ZLO TĚ UČÍ NEBÝT ZLÝ

Zlo a dobro jsou dvě strany jedné mince.
Jedno nemůže být bez druhého.

Zlo a dobro je úhel pohledu a volba.

Všichni z nás se cítíme být ti dobří.
Chceme a toužíme být ti dobří.
Jakmile uvidíme zlo, je to vždy zlo těch druhých.

Silné zlo v nás vyvolává pocit, že my jsme ti,
kteří se s něčím takovým nemohou smířit..
kteří by to nikdy nedělali..
kteří nemohou zavírat oči a tolerovat ho...

Jakmile něco vnímáme opravdu jako zlo,
jako bychom nebyli ochotni vidět už vůbec nic jiného.

Naše dobrá duše se vyzbrojí silnými slovy,
kritikou, výsměchem, nenávistnými myšlenkami a slovy...
a zlo, které tak odsuzujeme,
zcela ovládne naše nitro.

Obviňujeme druhé ze slepoty a hlouposti..
přestože nevíme, co druzí vědí nebo ne..
Stačí nám naše domněnka...

Domněnky obecně tvoří náš názor.
Informace, že je něco dobré nebo něco je zlé,
přejímáme ze zpráv, které kolem nás běží,
a dle svého naturelu si vybereme, čemu budeme věřit.

Přestože sami žádnou osobní zkušenost nemáme a jen čerpáme
buď z oficiálních nebo neoficiálních zdrojů,
kvůli tomu, čemu jsme se rozhodli věřit,
jsme ochotni bojovat a odložit dobro v sobě.

ZLO TĚ UČÍ NEBÝT ZLÝ

Jen to, jak já reaguji, jak se já sám chovám, jaká slova, myšlenky a činy vycházejí ze mě,
vypovídá o tom, jestli jsem "dobrý" nebo "zlý".

Každá negace, kterou cítím vůči čemukoli,
je obraz mého nitra a pomůže mi objevit zlo v sobě..

Pýchu, hrubost, potřebu kritizovat, potřebu mít pravdu,
zesměšňovat, dehonestovat, napadat, šikanovat..

Může mě rozčílit cokoliv,
ale vždy to naráží na nějaký odpor ve mně.

Nesouhlasit se zlem a sám se chovat zle ve jménu dobra,
je jen přidávání zla do zla.

Chci-li opravdu mít kolem sebe dobro,
musím dobro sám tvořit ...
musím se na dobro zaměřit a naladit..

Neexistuje jiná cesta.

Negace - minus se neutralizuje jedině pozivitou + plus..
Temnota mizí jedině světlem..

Jestliže tě tedy rozčílí cokoliv,
hledej v sobě nedostatek přijetí, pochopení, respektu, úcty a lásky
a v zájmu dobra, kterým chceš být,
proměň negaci pozitivním přístupem.

Do té doby jen šíříš temnotu, jen napomáháš zlu,
a nepochopil jsi skrytý význam zla,
že právě

ZLO TĚ UČÍ NEBÝT ZLÝ