Kvantová terapie

Kvantová terapie

Naše DNES  je důsledkem našich minulých rozhodnutí, postojů a myšlenkových procesů. Jsme tvůrci své reality.  Myšlenka je na počátku všeho. Kvantová terapie využívá sílu myšlenky, aby pracovala v náš prospěch a ne proti nám. Limity, kterými se omezujeme, s chutí zboříme a začneme tvořit svůj svět.  Už se jen tak nepovezeme, pasujeme se na řidiče svého života.

Kvantová terapie je pro všechny, kteří hledají východisko z jakékoli nepříjemné životní situace nebo chtějí posun k lepšímu ve všech sférách života.  

Budeme hovořit o vašich problémech, bolestech, zdravotních obtížích a hledat jejich kořeny v minulosti. 

Budeme odstraňovat emocionální zátěž provázející dávná i nedávná  traumata, přeprogramovávat podvědomá přesvědčení a vytvářet prostor pro vaši novou realitu dle vašeho záměru.  

Budeme hledat příčiny vašich trápení. Vpouštět do nich světlo, pochopení, přijetí a lásku.   

Budeme hledat souvislosti a to, co jste neviděli.

Budeme hledat smysl toho všeho...

a  to všechno proto....

abychom společně  našli vaši RADOST a KLID