AŤ SE VĚCI DĚJÍ

12.08.2022

AŤ SE VĚCI DĚJÍ

Občas se dějí věci,
které nechceme.

Nemile nás překvapí, zaskočí.
Nejsou v souladu s očekáváním,
které jsme měli.

To, že se věci dějí jinak,
než byl náš záměr,
je zřejmě vyšším záměrem.

Záměrem z míst, kam nedohlédneme.

Příliš často však reagujeme
bolestí, utrpením, vztekem, smutkem
a zůstáváme v nepříjemných pocitech
viny a obviňování..
zklamání, zoufalství, strachu..

Jakoby život musel jít
podle nás a našich očekávání.

Když někdo zemře
nebo prostě jen od nás odejde,
míváme pocit, že to není správné
a trápíme se..

Copak jsme čekali,
že nikdy nikdo z našich milých neodejde?

Nechceme trpět.

Když se cítíme špatně na těle či na duši,
hledáme cesty, jak se té bolesti zbavit.

Svá očekávání namíříme
na lékaře, léčitele, léky, terapeuty..

Abychom dostali další možnost
si v pavučině zklamání uvědomit,

že život je plný změn..
.. a stačí je přijímat a respektovat s pokorou a láskou.

že ztráta a bolest je přirozenou součástí života..
.. a stačí je také jen přijímat a respektovat.

Věci, které jsme nechtěli,
se pořád budou dít..

Ať se vztekáme nebo trápíme,
stejně se budou dít.

Na naší vlastní reakci záleží.

Jestli budeme v odporu, v boji, ve smutku
ztrácet vlastní sílu
a snižovat tak svoji vitalitu.

Nebo přijmeme změnu
a bolest, která ji zpočátku provází,
přeměníme v klidný, pozitivní,
láskyplný a respektující postoj.

Tohle je nejsilnější a jediný lék.

Vnitřní síla harmonie.

Způsob,
jak z bouřek vplout do klidu přístavu.

Jen malý posun ve vnímání..

Jen změna vlastního postoje..
Tak
AŤ SE VĚCI DĚJÍ

Jsme připraveni..