BUBLINY

17.09.2022

BUBLINY

Osamělost je následkem
vlastního postoje k ostatním.

Potíž je v tom, že nejsme schopni
respektovat odlišnosti jiných.

Začíná to v rodinách,
v partnerských a mezilidských vztazích.

Už po generace jsme nastavováni
na konflikt, boj, strach, odpor a nenávist..

Důsledky potom vidíme nejen v osobních vztazích,
ale i v celé společnosti.

Jen si všimněte, o čem jsou naše konverzace.
Většina z nich rozebírá nějaký konflikt.

Lidé si vždy byli něčím bližší a něčím se lišili.
Jsme obdařeni duchem. Nejsme stroje.

Ale jsme jako stroje programováni.
A jako stroje se začínáme chovat.

Jediná cesta ven je probudit v sobě člověka.

Uvědomováním si svých vlastních pocitů,
objevovat v sobě myšlenkové programy,
které nesou nerespekt a nelásku k jiným lidem.

Tady nepomůže nikdo jiný,
než moje vlastní pozornost a vůle změnit to.

Držíme se sami v okovech oddělenosti.
Sami jsme svými žalářníky.
A sami máme klíče od těch pout.

Lidi bez vnitřních konfliktů, strachů a nenávistí
nelze ovládat zvenčí.

Proto nás nikdo lásce a respektu neučí.

Není to tak snadné odstranit staré programy..
Náš vnitřní svět je bludiště plné chodeb a komůrek..
Smažete jeden strach
a v pozměněné podobě se vynoří odjinud.

A takhle to máme všichni.
Pořád máme práci, pořád jsme na cestě..

Proto nemůžeme chtít od nikoho jiného,
aby on byl dokonalý, neměnný, stejný jako já..

Pokud je dnes stejný jako já,
tak už zítra to tak nemusí být..

A znovu přijde zklamání a potřeba se oddělit.

Být milující člověk znamená respektovat
cestu svoji a cestu jiných
a vzájemně se na těch cestách obohacovat.

Člověk uzavřený ve své bublině
vám řekne, že to není možné..
a že nemůže s vámi souznít,
protože vy jste z bubliny jiné..

Myslí si, že není možné vystoupit
z limitujících mantinelů jeho a vašeho světa.

A opravdu to nejde,
dokud sám nepřipustí jinou možnost.

Ale ten, co "nevěděl", že to není možné,
ten to prostě udělal.

Vnímá kolem sebe lidi
s různými pohledy a postoji..
s různými zkušenostmi..
z různých světů..

Zajímá se a naslouchá.
Propojuje se s nimi díky respektu k jejich životní cestě
a nemá potřebu je soudit a kritizovat.

Ano, s někým je vám líp, protože jeho světlo
vás příjemně hřeje..

Ano, s někým je vám hůř, protože je jeho světlo
právě překryté mraky..

Ano, nemusíte "milovat" každého..
Neznamená to, že můžete mít třeba partnerský vztah s každým..

Přitažlivost nám přivede přesně toho správného partnera,
kterého právě potřebujeme
pro objevování svých komůrek nelásky v nás.

Jsme na cestě... jsme na cestě ... jsme na cestě..
z bublin naší, námi odsouhlasené izolace.

Narážíme do bariér.
Často nás zastaví i neprostupné zdi bublin jiných.

Jen pro tu možnost osvobodit sebe..

Vytvořit ze sebe milujícího člověka.

Být dílem v mozaice milujícího lidstva.
Pro milující rodiny..
Pro milující svět..