BÝT ČLOVĚKEM

03.01.2023

BÝT ČLOVĚKEM

Když ztratíte potřebu a strach,
zjistíte, že jste přesto zůstali na živu..

Zjistíte, že z nějaké prázdnoty, která přišla, začne růst vaše síla.

A možná se divíte sami sobě, čemu jste byli ochotní se podvolit.

Rozhlédnete se a vidíte všechno jinak, nově.

Chvíli se budete cítit osamělí.

Kolem vás je stále svět plný potřeb a závislostí, který vás bude chtít lákat a trestat.

Kolem vás je stále svět plný strachu z nedostatku, smrti, nepřijetí, který vás bude chtít zapřáhnout do opratí a vést vás svým směrem.

Kolem vás je stále svět plný apatie, nezájmu, rezignace, bezmoci, který z vás bude chtít udělat další oběť okolností.

Budete odmítáni, kritizováni, vyloučeni, zastrašováni, zesměšňováni,..
Budete ti divní, hloupí, bojovní a nepřizpůsobiví..

Touhle cestou už jste mockrát šli.
Něco, co pro vás bývalo důležité, jste opustili, protože jste vyrostli.
Někdy jen fyzicky, jindy mentálně, a teď třeba emocionálně a duchovně.

A za zavřenými dveřmi se vždy otevřely dveře nové.

Opět jsme v době, která se nás snaží rozdělovat.
Ověřenými mechanismy cukru a biče žene nás do různých ohrad, kde na sebe vzájemně ceníme zuby.

Mladí jsou zaslepení blahobytem a hrami.
Muži jsou ochromení pocitem bezmoci a bezcennosti.
Ženy jsou vytíženy snahou o dokonalost a výkonností.

A ty starší, zkušené a moudré nikdo nechce slyšet.
Proč si kazit své iluze?

Síla, do které ze všech těchto světů vyrosteme, nás vede k tomu, abychom ty ohrady bourali.

Přestali se trápit tím, že jsme vnímaní jako oddělení, osamělí, nepochopení.
Přestali odsuzovat ty, kteří jsou jiní než my.
O co lepší bychom pak byli?
Jen bychom vytvářeli další ohradu.

Vyžaduje to opravdu hodně vnitřní síly,
zůstat ve své pravdě a nepodlehnout znovu svodům ohrad.
Budou cílit na naše nejcitlivější místa. A možná až budeme cítit bolest, která nebude brát konce, teprve zjistíme, že jsme se znovu nechali chytit.

Tato vlastní zkušenost nás však znovu jen posílí. A pomůže nám k respektu k ostatním lidem a jejich cestě k vlastní síle.

A pokaždé, když ztratíme další potřebu a další strach, budeme víc a víc živým člověkem.
Člověkem, který je v souladu se životem, kterým je a jehož je součástí.
Člověkem, který žije a projevuje sebe v té nejčistší podobě.

A o to přece jde..
BÝT ČLOVĚKEM