BÝT SÁM

16.06.2022

BÝT SÁM

Být sám, zůstat sám
.. strach, který se zakusuje do našeho nitra
a nutí nás přebývat i v těžkých a složitých vztazích.

Prastarý instinkt - potřeba patřit do smečky, která zajistí mé přežití..
Vesmírná touha být jednotou i ve své oddělenosti..

Ale současný život vyžaduje projít cykly růstu.
Je třeba zažít všechno, co je třeba a nic nepřeskočit.

Co jsme neprožili a měli prožít,
se k nám vrací s naléhavostí,
která nemusí být příjemná.

BÝT SÁM

je jedno z těch témat,
které často nemáme dostatečně prožité,
takže nás děsí.

Každý z nás, který po opuštění rodného hnízda,
neprošel zkušeností - být sám,
stává se v životě závislým na jiných.

A nemusí jít jen o fyzickou závislost,
ale i o emocionální, mentální, duchovní.

Výsledkem je nesebedůvěra,
nízká sebehodnota,
chybějící sebeláska..

a následkem naše potřeba manipulovat se svým okolím,
aby naše, často nevědomé potřeby, byly naplněny.

Bývalo běžné, že jsme přímo od maminky a tatínka,
vstupovali do manželství, stávali se manžely a manželkami,
táty a mámami.

Nebyl čas zjistit, kdo jsem já.
Co chci a co nechci. Co se mi líbí a co ne.
Nebyl čas plnit si své sny.
Mít to, co jsem schopen mít.
Mít to tak, jak mně se to líbí.

Než jsme jako motýli mohli roztáhnout svá křídla,
už jsme byli přišpendleni do krabice konvencí
a shody okolností.

Není divu, že jsem potom v hrůze z toho,
když mám najednou přestat být dítětem svých rodičů,
rodičem svých dětí, manželem či manželkou,
partnerem, partnerkou.

Když mám najednou
BÝT SÁM

Nikdy jsme svá křídla neviděli.
Byla obsypána pylem povinností vůči jiným.

Jenže my jsme motýli.
Máme létat a podílet se na kráse světa.

Život nás bude nutit vrátit se k této naší "povinnosti".

A když se budeme bránit, bude nám házet překážky pod nohy.

Budeme mít konflikty s rodiči,
když se od nich neoddělíme a zůstaneme závislí na jejich pochvale.
Budeme mít konflikty s dětmi,
když se od nich neoddělíme a zůstaneme závislí na starosti o ně.
Budeme mít konflikty s partnery, když se od nich neoddělíme a zůstaneme závislí na pozornosti a péči od nich nebo o ně.

Jen motýl, který zná svoji krásu,
může dělat radost sobě i všem ostatním.

BÝT SÁM
je to správné místo a čas jak uvidět sám sebe.
Postarat se o sebe a svou krásu a radost.

Získat vědomí sebe, lásku k sobě, ocenit sám sebe.
Objevit svoji nezávislost na všem a všech
a z toho pramenící celistvost.

Život ti nechce dovolit přeskočit lásku k sobě.
Dá ti šanci do posledních tvých chvil, abys ji našel.
Abys mohl vzlétnou jako motýl, .... až k hvězdám.