CHRÁNÍM SI SVŮJ SVĚT

04.06.2022

CHRÁNÍM SI SVŮJ SVĚT

Jednoho dne mi došlo,
že jsem samostatný svět...

Všechno závisí jen a jen na mně.
Dokonce i to, co dělají jiní, co se děje kolem mě,
se mění podle toho, jakým způsobem
na ty věci pohlížím.

Mé tělo mi umožňuje projevovat se ve hmotě.
Moje mysl je pohon.
Moje duše je samotná existence.

Já sama jsem zodpovědná za to,
jestli se mi můj svět líbí.

Jen já rozhoduji, do čeho budu vkládat
svoji energii pozorností, zájmem, činností.

Vynaložená energie mě má vyživovat.
Tak jako rostlina přijímá vodu...

I když svou energií vyživuji něco nebo někoho jiného,
přesto to má být pro mě energetickým přínosem.
Pokud nebude, zvadnu jako rostlina bez vody.

Vyživená rostlina krásně roste, kvete, plodí...
Právě tak já - můj svět - mám růst, kvést a plodit...

A k tomu potřebuji čistou vodu..
Ne znečištěnou a toxickou...
Pro můj svět - jeho zdraví, smysl, růst, květ a plody
už nebudu vkládat svoji energii do ničeho,
co mi čistou, zdravou energii nepřinese zpátky.

Nebudu svojí pozorností ani činností živit jiné světy,
které pro mě nebudou radostným přílivem energie.

Láska v duši, čistota mysli a vitalita těla je smysl existence..
Zajišťuje růst, květ a plody v nejvyšší kvalitě
se schopností zachovat život.

Možná nám pouští do žil různé toxiny..
Možná nám pouští destruktivní programy do mysli..

Jakmile přijmu zodpovědnost za svůj svět,
za svoje tělo a jeho pohon...
za svoji energii a radost..
potom jsem pánem svého světa já.

Žádné vlády, systémy, šéfové a partneři, rodiče ani děti..
neproniknou přes atmosféru mého světa ve snaze otrávit ho.

Jsem to já, kdo dohlíží na zdraví mého světa.
Je to můj pud sebezáchovy a evoluční povinnost.

Spousta harmonických světů vytvoří i harmonický vesmír.

Můj malý svět je důležitý pro celek.
A právě proto

CHRÁNÍM SI SVŮJ SVĚT