DEVALVACE MINULOSTI

09.05.2020

DEVALVACE MINULOSTI

Vše, co bylo hezké kdysi..
Co pro nás bylo cenné..
Čemu jsme věřili..
K čemu jsme byli loajální..

.. bychom si tak rádi uchovali pěkné i ve vzpomínkách..

Minulost je něco, co skončilo..
Cesty se rozdělily..
Přišla nová část života..

Z blízkých se stávají vzdálení..
Z nás se stává já a ty..
Z partnerů se stávají konkurenti..

Masky jsou strženy..

Přátelství a lidskost
je pod rouškou rádoby práva a spravedlnosti,
zmuchláno jak staré noviny..

Vše, co bylo včera, je dnes znehodnoceno..

To, co zůstalo, je vlastní svědomí..

Pokřivené hodnoty, kterými hájíme svou pýchu..

Křivda, kterou je těžké chápat..

DEVALVACE MINULOSTI je smutná
smutnější je
DEVALVACE SEBE