EKONOMICKÁ PROSPERITA

03.05.2020

EKONOMICKÁ PROSPERITA

Kdysi se lidé modlili k Bohu..
Dnes se "modlí" za ekonomickou prosperitu..

Co vlastně potřebujeme?
Kam až budeme posouvat plány,
zvyšovat výkony,..?

Proč?
Potřebujeme víc jíst?
Víc bydlet?
Čeho potřebujeme víc?

Nebo KDO potřebuje víc?

A proč proto, aby kdosi měl víc,
musíme méně spát,
mít méně času,
méně sebe..?

Není čas změnit "Boha"?
Přestat skákat, jak bič mrská..

Nechat bičem bičem..

A otočit se ke slunci..
Přivonět ke květinám..
Zasadit semínka do země..

Jaký je tvůj Bůh?
Potřebuje, abys plnil plán na 110 %?