HNUS VE TVÉ STUDNI

03.06.2020

HNUS VE TVÉ STUDNI

Voda ve tvé studni
je kalná, páchnoucí a nedá se pít..

Můžeš to neřešit..
Můžeš si přece koupit čistou vodu v plastové láhvi..

Kdoví, co v té studni je..
Raději se tam ani nebudeš dívat..
Tvoje pohodlnost a nezájem věci řešit..
Neochota chtít je poznat a pochopit..
Strach z toho, co bys mohl najít..
Odmítání mít špatné pocity, vztek, smutek, hrůzu..

to je

Ideální situace, abych do tvé studny házel mrtvá zvířata..
Otrávil tvou vodu..
A ty si potom koupíš vodu, kterou ti prodám..
A jednoho dne ti můžu říct,
že žádná voda není..
Dodavatel nedodal...
To je hrůza, viď?
Co teď budeme dělat?

Teď mám nad tebou moc.
Budeš mi vděčný i za trochu špinavé tekutiny, když ti ji "seženu" ..

Je možné, že si teď vzpomeneš na svoji studnu..

Budeš mít odvahu se do ní podívat?
Budeš ochotný hledat páchnoucí tajemství ve studni?
Budeš mít sílu vytahovat tlející těla z vody?
Budeš mít kuráž zjišťovat, kde se tam ta těla vzala?
Budeš dost připravený na pravdu, která zničí tvou starou víru?
Budeš dost aktivní, abys mě konfrontoval?
Budeš dost razantní, abys mě zastavil?
Budeš dost pracovitý, abys studnu důkladně vyčistil?

Nemůžeš, člověče, vzhlížet ke hvězdám a nechtít vidět hnus, do kterého se boří tvé nohy..

Abys mohl vystoupat, musíš se očistit..

Nejde to jinak, než přijmout strašnou skutečnost a začít ji měnit..

Teď právě je ta doba..
Přinese strašlivé pravdy a hluboké deprese..
Ale přinese i světlo do temnoty..
A tak začne proces čištění..

Tvůj odvrácený zrak dlouho temnotě prospíval..

Neboj se, člověče.
Najdi svou sílu a odvahu.
Vyčisti svou vodu.
Nenechej se zotročovat..
Přines nebe na Zem.