JAK V NEBI TAK I NA ZEMI

23.11.2020

JAK V NEBI TAK I NA ZEMI

V mém malém světě je klid a mír.

Kočka každé ráno přichází na snídani po nočním randění.
Pes vyžaduje pozornost a strká hlavu pod mé ruce, kdykoliv se přiblížím.
Zahrada, pole a příroda kolem se už chystá ke spánku.
Moji blízcí jsou zdraví, žijí si své životy, stejně jako dřív.
Kratší dny mi přinášejí víc odpočinku a času.

Mám co jíst, mám kde spát..
Nic mi nechybí..

Jen se podívám "ven",
je svět zahalený do roušek, strachu, hrozeb, násilí, konfliktů, podvodů..

Do mého míru pronikne válka.
Zaměstná mou mysl. Rozvíří emoce.
Otráví můj ráj.

A tak se ptám.

Mám se dívat ven anebo ne?
Mám se nechat ovlivňovat čísi hrou?
Mám se zaměřit na svůj malý svět a ten velebit?
Mám se zapojit a přidat se k těm, se kterými sympatizuji?

Mám něco dělat, nebo ne?

Mám být tiše nebo hovořit, abych byla slyšet?
Mám nechat věci, ať se dějí?
Nebo se mám zasloužit o to, aby se některé věci děly jinak..
Mám být pasivně přijímací, aktivně tvořící?
Přijímající co?
Tvořící co?

A to houpání ze strany na stranu..
Přemítání nad možnostmi..
.. mi otevírají další náhled..

Všechno je to volba možností.

Je to jen o tom, jak se rozhodnu to mít.

Někdy mám chuť se dobíjet krásou mého malého světa..

Někdy mám chuť dobýt celý Vesmír a nastolit v něm nový pořádek.

Mohu přecházet mezi oběma realitami velmi lehce, když si budu vědoma, že se rozhoduji já sama.
Nenechám se ovládnout okolnostmi.
Tím, co tvoří někdo jiný.

Moje motivace je stále stejná.
A tou je láska, klid a mír..

JAK V NEBI TAK I NA ZEMI ..