JEDINÉ, CO MÁ SMYSL, JE LÁSKA

20.03.2020

JEDINÉ, CO MÁ SMYSL, JE LÁSKA..
Jediné, co má opravdový smysl, je
LÁSKA.
Někdy jsme v roli toužících a trpících,
závislých na tom,
jak se k nám někdo chová.
Někdy se vzbouříme nebo odejdeme,
abychom našli lásku sami k sobě.
Někdy se z obavy ze ztráty sebe
držíme v bezpečné vzdálenosti od druhých.
Někdy se ale osmělíme a zase vkročíme do vztahu, vyzkoušet si,
jak obstojíme dnes.
Celý náš život je o lásce.
Z lásky jsme vznikli
a do lásky se budeme vracet.
A láska je to,
k čemu se máme přes nánosy strachů a nedůvěry,
dostávat.
A základní a nejdůležitější je uvědomění - že
JÁ JSEM TA LÁSKA.
To jak JÁ dokážu milovat, důvěřovat a respektovat.
Ne jak on,ona,oni milují mě.
To jak JÁ se dokážu chovat, komunikovat, pohlížet na ostatní.
Partner a okolí jsou jedinou možností,
abych se JÁ
zažíval ve vztahu,
cítil své pocity,
odhaloval svá temná místa,
své strachy a nedůvěru..
JEDINÉ, CO MÁ SMYSL JE LÁSKA...
takže, pokud tvůj partner, bývalý či současný
je takový a makový...
hledej v sobě nedostatek lásky, důvěry a respektu..
takže, pokud je tvé okolí nepřátelské a kritické,
hledej v sobě nedostatek lásky, důvěry a respektu..
K sobě, k němu, k nim...
A vyber si ... BÝT LÁSKA