KDOVÍ

06.04.2021

KDOVÍ

Kdoví, co by se bylo bývalo stalo, kdyby...
Kdoví, proč se některé věci dějí..

Já a ani ty to nevíme.

Já i ty se však můžeme ohlédnout
a uvidět smysl a třeba i dokonalost v tom,
že se věci děly právě tak, jak se děly.

Proto můžeme důvěřovat tomu,
že i dnešní věci se dějí
z nějakého velmi dobrého důvodu,
jehož smysl je nám možná jen prozatím skrytý.

KDOVÍ
je ten, který vidí dál, výš a hlouběji,
než já a ty právě teď vidíme..

Stačí věci přijmout a důvěřovat..

Držet si svůj záměr,
k němuž tě KDOVÍ vede různými cestami...

Lehkost, se kterou se necháš vést,
odstraní z cest překážky a kamení..

KDOVÍ ví,
proč se věci právě takto dějí..

KDOVÍ je ten, kdo ví...