KOUŘENÍ

16.11.2019

KOUŘENÍ
První nadechnutí..
Poslední vydechnutí...
Dech - nádech a výdech
... sekundy mezi životem a smrtí...
Kouření, vdechování kouře a černého dehtu...
Nevědomé odmítání života?
Vítězství černých mocností nad naší vůlí žít?
Zalepení cév, abychom nic necítili?
Chci cítit?
Chci dýchat?
Chci žít?