KRÁLOVNA PRO KRÁLE

14.10.2021

KRÁLOVNA PRO KRÁLE

Chlapec, mladík, muž aspiruje na roli krále už jen tím,
že se narodí jako muž.
Přesto není každý muž králem.

Král je vítěz.
Hrdina, který přemohl draka, aby získal princeznu a půl království.

Abys mohl získat svoji královnu, muži,
je třeba, abys porazil sám sebe.

Tvé ego je drak, který stojí v cestě ke tvé královně.

Drak EGO tě zastrašuje.
Ukazuje ti všechny hrůzy, které jsi dosud poznal.
Strach z bolesti, kterou způsobila máma.
Strach z nepřijetí, které způsobil táta.
Strach z odmítnutí, nenaplnění, ze ztráty sebe,
které způsobily ženy, co jsi dosud potkal.

Drak EGO tě provokuje.
Ukazuje ti zbytečnost boje o královnu, tím jaké zrcadlo ti nastavuje.
A v něm vidíš sám sebe..
Svou velikost a inteligenci..
Svou malost a nesebedůvěru..
Svou pravdu podloženou informacemi a vědou..
Svou nezávislost a suverenitu..
Na co bys potřeboval královnu, kterou bys musel respektovat?

Drak EGO tě přinutí rozhodnout se a dává ti možnost volby.
Jestli zůstat chlapcem ve věčném boji se strachem, který někdy ustupuje a jindy rebelantsky zašermuje šavličkou..
Jestli zůstat panovníkem, který si všechno zvládne sám a nikoho nepotřebuje poslouchat..
Nebo jestli jsi natolik silný, že uneseš vedle sebe neuchopitelnou, magickou moudrost královny..

Bojovat muži, umíš skvěle.
Máš sílu a strachem nabroušenu šavli.
Máš sebestředností vystavený palác racionality a chytrosti, obehnaný vysokými hradbami.

Ano, i pro tebe jsou tu ženy..
Služebnice zvyklé pomáhat a snášet bolest.
Princezničky, kterým stačí lichotky a pozlátko blahobytu.

Ale jestli ti bude něco chybět, čeká tě mnohem těžší boj.

Královna je krása, jemnost, moudrost, magie...
Láska, radost, smysl, naděje, domov, ..

Abys mohl získat královnu, musíš porazit svého draka EGO.

Porazit svou malost. Porazit svůj strach. Porazit svou pýchu.
Použít svou sílu k tvoření a ne k boření.
Stát se hrdinou, který má pod kontrolou černou dračí sluj svých vnitřních stínů.

I hloupý Honza si musel svého draka zabít.
Není to jednoduchá cesta, ale udělá z tebe hodnotnějšího člověka.
Muže, který si umí vážit hodnot a bude schopný ocenit ženu.

Král se stává králem, až uvidí a uzná cenu královny.

KRÁLOVNA je jen PRO KRÁLE