KRIZE PŘED KONCEM

07.12.2020

KRIZE PŘED KONCEM

Asi to většina z nás už zažila..

Když se blíží konec
vztahu, zaměstnání,..
situace se extrémně vyhrotí.

Jako by nás něco vykopávalo ven..
Už není možné nevidět, necítit, neslyšet,..

Jen my stále doufáme, litujeme,..
obtížně se vzdáváme svých očekávání a snů..
Nemůžeme uvěřit, že to byl omyl, chyba..
Že jsme investovali tolik důvěry, energie do něčeho, co teď má skončit..
Máme strach z neznámého, které má přijít.

Nebyl to omyl ani chyba..
Všechno to bylo pro nás důležité.

Jen přišel čas pro změnu.
Přirozený cyklus tvého bytí.
Přestup na jinou školu života.

Buď vděčný za změny.
Buď vděčný za minulost a
buď vděčný i přítomnosti.

S odvahou začni tvořit svou novou budoucnost.

Tohle teď prožíváme i ve vztahu ke státu, vládám, zavedenému chodu světa..

Ano, něco tady končí.
Nemůžeme nevidět, neslyšet, necítit..
Ano, je těžké přijít o důvěru a pocit jistoty..
Ano, nevíme, co přinese budoucnost..

Buď vděčný za ty změny..
Něco starého má být nahrazeno novým.

Buď vděčný přítomnosti..
Máš právě možnost začít tvořit novou budoucnost..

Právě teď..
.. začíná nový život..

Vyber si..
Jaký ho chceš mít?