LÍTOST

16.05.2020

LÍTOST

Někdy mě překvapí,
nečekaná, nezvaná..
lítost

Někdo svou nízkou energií
ovlivní mě a můj svět.

Někdo na mě hodí
svůj vztek, svou zlobu..
a já nevím proč..

Cítím lítost
křivdu
ztrátu důvěry ve spravedlnost..

Listuji vzpomínkami
a hledám svou chybu..
I když ji nenajdu,
nenacházím úlevu..

Vnímám, jak se nořím do bažiny
smutku a prázdnoty.

Asi se do ní položím..
Nechám se unášet nostalgií sebelítosti..

Sním celou čokoládu..
a vypiju skleničku vína..
nebo dvě..

Jak je snadné stáhnout mě ke dnu..

Nadechnu se naděje na lepší zítřek
a nechám se pomalu vynášet na hladinu..
Zítra už možná uvidím i slunce..

A dnešní LÍTOST vrátím včerejšku..