ŘEKNI, KDE TY LÁSKY JSOU?

29.08.2020

ŘEKNI, KDE TY LÁSKY JSOU?

Před lety milovali..
A potom lásku vyměnili za zvyk..

Pohodlí, bezpečí, rutinu..
Majetek, závazky, rodinu..

Láska se stala slovem
ze sentimentálních filmů a knih..

Nepříjemným vnitřním hlasem,
který je třeba umlčet..

Nějak to vydržet..
Zvládnout to..
Co jiného zbývá..

Slušnost, ohleduplnost, společenský statut..
.. hřebíčky do rakve své vitality ..

Strach ze změny, z neznáma, z konfliktu,
ze samoty, z nepřijetí..

.. Ďáblova strategie,
která tě bezpečně vede od lásky..

ŘEKNI, KDE TY LÁSKY JSOU?
KDE MOHOU BÝT?

Umírají v mrtvých vztazích..
Chyceni do pasti svých domnělých kvalit..

Je třeba ŽÍT.
VZCHOP SE.