ROMANE, ANDREJKO, BILE..... NE!

01.12.2020

ROMANE, ANDREJKO, BILE..... NE!

Ovládla vás touha po moci..
Ovládl vás strach..
Dali jste se do služeb temna..

Jako mnoho z nás..

- kteří věřili, protože chtěli věřit..
- kteří poslouchali, protože se báli, že přijdou o práci a nezabezpečí své rodiny..
- kteří ze strachu o zdraví své a svých blízkých, vystavili je nedostatku vzduchu, pohybu, vzdělání, hojnosti a dokonce je možná i nechají uměle infikovat nemocí, na kterou prý není lék

Mnoho z nás sloužilo nevědomky temnotě.
Z dobrých důvodů. Z důvodů lásky.

Láska a strach jsou ale v protikladu.

Strachem, který kvůli lásce cítíš, tě ovládá lstivé zlo..
... žárlivost, nenávist, agresivita, ..
... podrobení se, vzdání se své vlastní vize spravedlnosti, vlastní síly

Láska je vždy radost.
Láska je spokojenost.
Láska je lidskost.
Láska je pravda.
Laskavost, klid, úsměv, mír, pokora, pomoc, ...

Politici, vojáci, policisté, lékaři, lidé...
Romane, Andrejko, Bile..
NE !

Proto jste nepřišli na svět...
Proto jste nevstoupili do služeb člověku...
Proto jste nedali život svým dětem..
.. abyste se báli, mlčeli, lhali, odevzdávali svou moc, zneužívali svou moc, ...

Jen jste se nechali ovládnout strachem ve jménu lásky.

Láska vás vyzývá, vraťte se k pravdě.

Jsme dokonalé bytosti.
Láskou stvoření.

Dostali jsme svobodnou vůli vybrat si, co chceme tvořit.
Jaký svět chceme mít..

Využijme svou vůli a tvorbu k tomu, abychom lásku šířili na Zemi.

Proto tady jsme. Tak dlouho. Přes všechny nemoci a zla věků.

Naše těla jsou naše.
Přizpůsobená na vše, co potřebují pro život.

Jen my sami si je ničíme. Máme svobodnou vůli to dělat.
Jen my sami si pro svá těla vybíráme
jídlo a pití
pohyb, odpočinek,
rovnováhu, nerovnováhu
Radost, stres, ..
Lásku, strach...

Vyberme si lásku bez strachu.
To opravdu můžeme.