JSEM VÍC, NEŽ OBČAN TÉTO ZEMĚ

27.02.2021

JSEM VÍC, NEŽ OBČAN TÉTO ZEMĚ

Jsem víc, než občan této země.

Jsem člověk na planetě ZEMI.

Planeta ZEMĚ poskytuje podmínky pro můj lidský život...
Já člověk, je přijímám a využívám je k udržení svého druhu...

Pokud cítím, že mě vláda mé země ohrožuje
Pokud jsou mi odepírána práva člověka

Sděluji vám...

JSEM ČLOVĚK PLANETY ZEMĚ

A nezpronevěřím se svému poslání proto,
že jsem občanem této země.